Talentontwikkeling

De NJON biedt een talentontwikkeltraject aan jong muzikaal toptalent van 14 tot en met 26 jaar via een aantal mogelijk routes. Hierbij gaat het om musici die een orkest- of ensemble-instrument bespelen. Voor musici in de middelbareschoolleeftijd die tot de muzikale top van Nederland behoren is er het Jeugdorkest Nederland (JON). Voor de voorbereiding van conservatoriumstudenten op de beroepspraktijk zijn er het Nationaal Jeugdorkest (NJO) en Jong Metropole (18 t/m 26 jaar). Veel vacatures binnen de Nederlandse orkesten en ensembles worden ingevuld door musici die in recente jaren bij de NJON het vak hebben geleerd. Omgekeerd blijkt uit eigen onderzoek van NJON dat het grootste deel van de musici in de Nederlandse symfonieorkesten, die afkomstig zijn uit Nederland of in Nederland hebben gestudeerd, deel hebben genomen aan een of meerdere ontwikkeltrajecten van de NJON.

Talentontwikkeling jong toptalent (14 t/m 20 jaar)

De jongste toptalenten uit heel Nederland komen bij het JON (14 t/m 20 jaar) vanuit lokale en regionale jeugdorkesten, muziekdocenten en de jong-talentklassen en vooropleidingen van conservatoria. Het JON speelt voor muzikale toptalenten een belangrijke begeleidende rol in de afweging om al dan niet een muziekvakopleiding te gaan volgen. Uiteraard zijn zowel de jonge talenten die kiezen voor een vakopleiding als de musici die hun muzikale carrière voortzetten als goede amateur (bijvoorbeeld in studentenorkesten) bij het JON uitstekend op hun plek.

Vanuit het JON kunnen deelnemers met de ambitie om beroepsmusicus te worden doorstromen naar het Nationaal Jeugdorkest (NJO) en/of Jong Metropole. Zij kunnen zich aanmelden voor een auditie zodra zij student zijn aan een conservatorium en de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Deelname aan het JON blijkt een goede voorbereiding te zijn op deelname aan het NJO of Jong Metropole.

Talentontwikkeling conservatoriumstudenten (18 t/m 26 jaar)

Anders dan bij sommige andere kunstdisciplines, start de ontwikkeling van musici vaak al op (zeer) jonge leeftijd. Dit heeft gevolgen voor de leeftijd waarop musici zich via de beroepsopleiding en praktijkervaring ontwikkelen tot professionele musici. Waar beginnende professionals bij andere kunstdisciplines vaak pas na afronding van de kunstvakopleiding praktijkervaring opdoen, bij bijvoorbeeld productiehuizen en op stageplekken, doen conservatoriumstudenten dit grotendeels al parallel aan de opleiding. Voor een musicus is het een vereiste om bij afronding van de conservatoriumstudie al voldoende praktijkervaring te hebben en over brede (interdisciplinaire) vaardigheden te beschikken. Musici moeten dus al vrijwel direct na hun opleiding in staat zijn een plek in de reguliere beroepspraktijk te vinden en aan hoge eisen te voldoen. Waar bij reguliere studies een stage bij een professionele organisatie een logisch onderdeel van de opleiding is, is stage lopen bij een professioneel orkest vrijwel geen optie voor conservatoriumstudenten. Het Nationaal Jeugdorkest, de Muziekzomer Gelderland, het Jong Metropole*) en diverse (pre)professionele samenwerkingsprojecten die de NJON aanbieden, geven conservatoriumstudenten daarom een belangrijke mogelijkheid om relevante praktijkervaring op te doen. De NJON werken samen met diverse partners en internationale partners ten behoeve van deze (pre)professionele samenwerkingsprojecten.

*) Jong Metropole is een samenwerking tussen de NJON, het Nationaal Jeugd Jazz Orkest (NJJO) en het Metropole Orkest (MO).

Studenten aan de conservatoria in Nederland en België en Nederlandse studenten aan buitenlandse conservatoria van 18 t/m 26 jaar kunnen, na een selectie via audities, bij het NJO terecht voor deelname aan diverse orkesten en projecten. De NJON vervullen via het NJO, de Muziekzomer Gelderland en Jong Metropole een essentiële en complementaire functie naast de conservatoria. We voorzien hiermee in een behoefte voor muzikale toptalenten op het gebied van ensemble- en orkestspel en het leren ontwikkelen en uitvoeren van genre-overschrijdende en interdisciplinaire programma’s. Alle projecten en producties die de NJON organiseren leiden tot één of meer uitvoeringen voor publiek. Soms eenmalig en op maat gemaakt voor een specifieke gelegenheid, maar meestal meerdere, openbare uitvoeringen. Aan het eind van het leertraject voorzien de NJON ook in de laatste ontwikkelstappen op de route naar een beroepscarrière door te faciliteren bij deelname aan internationale uitwisselingsprojecten, (pre)professionele samenwerkingsprojecten met podiumkunstinstellingen en/of deelname aan internationale jeugdorkesten zoals het European Union Youth Orchestra. Zie Internationale Partners voor de mogelijkheden.

Selectie

Voor alle NJON-orkesten vindt selectie van deelnemers via audities plaats. Deze audities vormen een onderdeel van het ontwikkelprogramma, omdat audities eveneens een essentieel onderdeel van de beroepspraktijk zijn. Dit geldt zowel voor instromers in het Jeugdorkest Nederland, voor JON-leden die doorstromen naar het NJO als voor nieuwe instromers in het NJO en Jong Metropole vanuit de conservatoria. De NJON begeleiden de audities zorgvuldig en voorzien alle auditanten desgewenst van feedback.

Reikwijdte talentontwikkeling

Als talentontwikkelings- en podiumkunstaanbod-organisatie strekt de reikwijdte van de NJON zich verder uit dan de ontwikkeling van jonge talentvolle musici (instrumentalisten). Zo vervullen wij ook een functie in de ontwikkeling van jonge zangers, dirigenten, regisseurs en acteurs door hen kansen te bieden in onze projecten. Ook leveren we een bijdrage aan het ontstaan en uitvoeren van nieuwe muziek door compositieopdrachten te verstrekken. Daarnaast vervullen de NJON een voorbeeld- en inspiratiefunctie voor regionale en lokale jeugdorkesten en studentenorkesten. Tenslotte bieden we ook al jaren een leerinstituut en carrièreontwikkelingsplek voor personeel: vele talentvolle professionals op het gebied van cultuurmanagement, programmering, productie en marketing ontwikkelen zich in dienst van de NJON en vinden hun weg naar zeer uiteenlopende functies in het culturele veld.

Deze website gebruikt cookies.

alleen functionele cookies Akkoord

Lees alles over cookies in ons statement Privacy en cookies.