Vrienden

Zowel het Nationaal Jeugdorkest (NJO) als het Jeugdorkest Nederland (JON) heeft een betrokken vriendenstichting. De Vrienden van het NJON ondersteunen het orkest en de Muziekzomer Gelderland financieel. De Vriendenstichting van Jeugdorkest Nederland verstrekt hoofdzakelijk studiebeurzen voor leden van het orkest, zodat het JON toegankelijk is voor iedere getalenteerde jonge musicus.

Vrienden krijgen geregeld aanbiedingen voor kortingen op concerten en de mogelijkheid als eerste kaarten te kopen voor concerten. De inkomsten van de Vrienden van het NJON en de Vrienden van het JON worden beheerd door de respectievelijke stichtingen en zijn bestemd voor door de stichtingen bepaalde doelen. Lees alles over de doelstellingen en over Vriend worden op:


Direct doneren aan de NJON kan natuurlijk ook. Stichting Nationale Jeugdorkesten Nederland (NJON) is aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) waardoor schenkingen aan NJON fiscaal aftrekbaar (kunnen) zijn. Alle informatie over deze ANBI staat op de webpagina ANBI.

Eenmalige schenkingen kunnen worden gedaan via een overmaking naar rekeningnummer NL 90 INGB 0004 5442 08 t.n.v. Stichting NJON onder vermelding van 'eenmalige donatie'. Voor vragen over doneren en schenken kunt u contact opnemen met Marjolein Rietveld, via marjolein njon.nl of 055 579 1221.

Deze website gebruikt cookies.

alleen functionele cookies Akkoord

Lees alles over cookies in ons statement Privacy en cookies.