Jaarverslagen

De NJON brengen jaarlijks verslag uit over de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording. Zie hieronder de beschikbare verslagen. Mocht je interesse hebben in de volledige jaarstukken, dan kun je een e-mail sturen aan info njon.nl. Wij zenden vervolgens deze informatie toe.

Het integrale jaarverslag en de jaarrekening 2022
Het integrale jaarverslag en de jaarrekening 2021
Het integrale jaarverslag en de jaarrekening 2020
Het integrale jaarverslag en de jaarrekening 2019
Het integrale jaarverslag en de jaarrekening 2018
Het integrale jaarverslag en de jaarrekening 2017
Het verslag van de door het NJO in 2016 uitgeoefende activiteiten
Een (verkorte) balans en staat van baten en lasten over 2016
Een (verkorte) balans en staat van baten en lasten over 2015
Een (verkorte) balans en staat van baten en lasten over 2014
Een (verkorte) balans en staat van baten en lasten over 2013
Een (verkorte) balans en staat van baten en lasten over 2012

Deze website gebruikt cookies.

alleen functionele cookies Akkoord

Lees alles over cookies in ons statement Privacy en cookies.