ANBI

NJON is aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Schenkingen aan Stichting Nationale Jeugdorkesten Nederland zijn fiscaal aftrekbaar. Wil je ons steunen met een eenmalige of periodieke gift? Dit kan op een fiscaal aantrekkelijke manier: donateurs van een ANBI (algemeen nut beogende instelling) mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Bekijk het door ons ingevulde standaardformulier publicatieplicht fondswervende instellingen.

standaardformulier publicatieplicht fondswervende instellingen 2023
standaardformulier publicatieplicht fondswervende instellingen 2022
standaardformulier publicatieplicht fondswervende instellingen 2021

Klik voor algemene informatie op de Culturele ANBI-pagina van de Belastingdienst

Sinds 1 januari 2014 gelden voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Het publiceren van een aantal gegevens op een internetsite maakt hier onderdeel van uit. Op deze pagina vind je deze informatie of een directe link naar de pagina waar betreffende gegevens staan.

Instellingsgegevens

Naam: Stichting Nationale Jeugdorkesten Nederland (Stichting NJON) *)
KvK-nummer: 41203936
RSIN/fiscaal nummer: 0070.28.003
Contactgegevens: Deze vind je hier.

Bestuurssamenstelling

De NJON heeft overeenkomstig de Governance Code Cultuur een Raad van Toezicht met een statutair bestuurder/directeur, de heer E. van Dingstee. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor het beleid en de realisatie van de doelstellingen van de NJON.

De samenstelling van de Raad van Toezicht vind je hier.

Beleidsplan

Het op dit moment geldende beleidsplan staat hier.

Beloningsbeleid

De Raad van Toezicht stelt het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere beloningscomponenten vast. De directiebezoldiging is overeenkomstig het arbeidsvoorwaardenreglement en beloningssysteem/ salarisgebouw dat voor al onze medewerkers geldt. De salariëring van het personeel geschiedt volgens het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (BBRA '84). De NJON kennen geen bonusregeling, dertiende maand of eindejaarsuitkeringen en stellen geen leaseauto ter beschikking. Bij de Stichting NJON zijn geen medewerkers in dienst die meer verdienen dan het grensbedrag als gesteld in de Wet Normering en Bezoldiging Topinkomens.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

Doelstelling

a. Het bevorderen van de muziekbeoefening in ruime zin door jonge musici (begaafde amateurs en aankomende beroepsmusici) de gelegenheid te bieden zich te bekwamen in orkest- en ensemblespel en concerten te geven op een naar professionele maatstaven verantwoord niveau.
b. Het organiseren van concerten en muziekfestivals, waaronder een jaarlijks muziekfestival in de provincie Gelderland.

Jaarverslagen

Verslagen van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoordingen vind je hier.

 

*) Het Jeugdorkest Nederland en het Nationaal Jeugdorkest zijn vanaf 15 februari 2019 onderdeel van Nationale Jeugdorkesten Nederland (NJON). Voor informatie over de ANBI-gegevens van het Jeugdorkest Nederland van vóór 15 februari 2019 kun je contact met ons opnemen via info njon.nl of 055 579 1221.

Deze website gebruikt cookies.

alleen functionele cookies Akkoord

Lees alles over cookies in ons statement Privacy en cookies.